Sprawdzian 24 maja

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

zgodnie z obietnicą podaję zagadnienia do sprawdzianu:

- święta, które obchodzimy zimą i wiosną

- pisownia wyrazów z “ó’, “ż”, “rz” (wyrazy z ćwiczeń)

- odszukanie części mowy w zdaniu i podkreślenie ich zgodnie ze wskazówkami. Przykłądowe zdanie: Dzisiaj w polskiej szkole dobrze napisałem dyktando z siedmioma bardzo trudnymi wyrazami.

Rzeczowniki: szkole, dyktando, wyrazami (podkreślić jedną linią)

Czasownik: napisałem (podkreślić dwiema liniami)

Przymiotniki: polskiej, trudnymi (podkreślić linią falowaną)

Przysłówki: dzisiaj, bardzo (podkreślić linią przerywaną)

Liczebnik: siedmioma (podkreślić wieloma liniami)

 

- Środki stylistyczne:dnaleźć porównania i wyrazy dźwiękonaśladowcze w wierszu

- Historia: feudalizm (co to znaczy, kiedy w Polsce był feudalizm, zadania poszczególnych grup społecznych)

- Geografia: najważniejsze pasma górskie w Polsce – wymienić (Sudety, karpaty z Tatrami, Góry Świętokrzyskie, Beskidy), podać ich najwyższe szczyty (np. Sudety – Śnieżka), umieścić je na mapkach i podpisać (przynajmniej 2 pasma górskie)

- wymienić przynajmniej 2 rośliny występujące w polskich górach i przynajmniej 2 zwierzęta

- podać przynajmniej 4 bogactwa naturalne Polski

 

Mogą sie też pojawić niektóre pytania z testów zadawanych uczniom do domu (np. z testu o rodzeństwie) i jedno z poleceń będzie dotyczyło swobodnej pisemnej wypowiedzi na zadany temat (np. o ulubionej książce, o tradycjach świątecznych, przeżytej przygodzie, ulubionym zwierzaku, itp.)

To wszystko, powodzenia w powtórce i na sprawdzianie!

 

Katarzyna Denys

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

na sobotnich zajęciach uczniowie samodzielnie odkrywali wiadomości na temat polskich gór. Obowiązkowe: najważniejsze pasma górskie – nazwy, ich najwyższe szczyty, miejsce występowania (trzeba je umieć odnaleźć na mapie). Trzeba wiedzieć, jakie garunki zwierząt i roślin wystepują na terenach górskich (po trzy wystarczy). Oprócz tego każde dziecko wybierze sobie zagadnienie do zgłębienia. Oto przykłady zagadnień zwiazanych z polskimi górami: życie w górach (rośliny i/albo zwierzęta), turystyka, górale (gwara, stroje góralskie, obyczaje, itp.), parki narodowe, górskie miejscowości, itp.

Na wybrany temat można zaczerpnąć informacji np. z atlasów, albumów, encyklopedii, podręczników i internetu.

Mówiliśmy też o rodzinie wyrazów, budowaliśmy zdrobnienia i zgrubienia. Do domu sązadane 2 kserokopie z ćwiczeniami do zrobienia.

Uczniowie dostali też wiersze na temat Wielkanocy, różne wiadomości i ciekawostki dotyczące tradycji tego okresu. Jako zadanie domowe powinni wybrać trzy nowe dla nich (lub takie, które ich zaciekawiły i mogłyby też zaciekawić rodziców) rzeczy i opowiedzieć o nich rodzinie.

 

KONKURS MONTE CASSINO

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Calgary ogłasza konkurs na pracę plastyczną lub wiersz/prozę do recytacji.

Konkurs ma uczcić 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino.

Recytacja musi byćz pamięci, materiałem moze byćwiersz lub proza, a temat związany musi być z bitwą lub II Korpusem.

jesli chodzi o pracęplastyczną, technika jest dowolna, tematyka jw.

Konkurs odbędzie się 23 i 24 maja w Szkole Polskiej, finaliści zostaną ogłoszeni i otrzymają nagrody w czasie zakończenia roku szkolnego.

Udanych, radosnych Świąt!

 

K. Denys


 

Z ostatniej soboty

Na ostatnich zajęciach utrwalaliśmy liczebnik i określaliśmy czas (w ćwiczeniach trzeba dokończyć zadania z liczebnika).

Trzeba także uzupełnić ćwiczenia z historii z działu “Wśród Polaków 500 lat temu”.

Kto jeszcze nie oddał testu zimowego może to jeszcze zrobić w przyszłą sobotę. Spotykamy się 22 marca a 29 marca zajęć nie ma.

Do zobaczenia.

zajęcia 9 marca

Drodzy Uczniowie,

przypominam o nauce wiersza (recytacja na pamięć!) pt.  “Żelazowa Wola”. Powtórzcie też podstawowe wiadomości o Fryderyku Chopinie i posłuchajcie jego muzyki. Zaproponowałam pieśń “Życzenie” ale słuchajcie Chopina tyle, ile tylko zechcecie

;) )

Na sobotę przynieście podręczniki do historii. Mam nadzieję, że ćwiczenia pod ostatnim tematem (Wojny z Krzyżakami) zrobione.

 

To tyle, pozdrawiam!

 

Katarzyna Denys

Zajęcia 22 lutego

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

na lekcjach w minioną sobotę:

uczniowie w grupkach rozmawiali i zapisywali zdania o tym, co ciekawego robili w czasie przerwy od zajęć w szkole polskiej.

Opisywaliśmy naszą klasę, używając przymiotników i przy okazji powtórzyliśmy sobie tę część mowy. Uczniowie stopniowali przymiotniki.

Do dokończenia (zrobienia) w domu są ćwiczenia ze stron 35-37 z gramatyki.

Z historii został omówiony temat: Wojny z Krzyżakami.

Po omówieniu i zapoznaniu się z tematem w podręczniku zrobiliśmy wspólnie zadania 2. i 4. a w domu należy przepisać “Zapamiętaj” ze str. 84 i dokończyc ćwiczenia pod tematem (bez polecenia 1.). Zapoznaliśmy się też z czytanką pod tytułem “Dwa miecze”. W domu należy poćwiczyc jej czytanie.

Wysłuchaliśmy pieśni ‘Bogurodzica“, omówiliśmy jej znaczenie. W domu; należy wejść na youtube.com i wyszukać Krzyżacy – Bogurodzica. nagranie trwa 6:02 i pokazuje fragment filmu w reż. Aleksandra Forda. Zwróćcie uwagę na ubiór walczących wojsk, na scenę z poselstwem krzyżackim i posłuchajcie śpiewających rycerzy.

Popatrzcie na rozłożoną okładkę podręcznika do historii. Dowiedzcie się, co ona przedstawia – tytuł obrazu – i kto jest autorem.

Spotykamy się 22 lutego.

Katarzyna Denys